bool(false)

FAQ

Pracodawca i HR

Jak założyć konto dla firmy?

W Nais każdy może samodzielnie założyć konto dla swojej firmy pod adresem: app.nais.pl/register Wystarczy podać swój telefon, e-mail, imię i nazwisko oraz NIP firmy, w której pracujesz. Gdy zaakceptujesz regulamin Nais, Twoje konto będzie gotowe i będziesz mógł już zapraszać do Nais pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia (up, uz, ud, b2b).

Profil firmowy – Zarządzanie – Pracownicy i grupy

Jak zaprosić na platformę pracowników?

Jako administrator na Profilu Firmowym w górnym menu znajdziesz zakładkę „Zarządzanie – Pracownicy i grupy”. Możesz zapraszać pracowników pojedynczo (skorzystaj z przycisku „dodaj pracownika”) lub zbiorczo (kliknij “Import/Eksport” i wgraj plik wg podanego szablonu).

Czy mogę zaprosić na platformę pracowników zatrudnionych na B2B?

Tak. Do Nais można zaprosić pracownika na każdej formie zatrudnienia (up, uz, ud, b2b).

Jak stworzyć grupę pracowników?

W sekcji „Zarządzanie – Pracownicy i grupy” wybierz zakładkę “Grupy”. Kliknij „dodaj grupę”, nazwij ją w miejscu przeznaczonym na nazwę, np. “Zespół Customer Service”. System poprosi Cię o ustalenie administratora grupy, wybierz jego nazwisko z listy pracowników. Następnie dodaj do grupy pracowników. Masz już grupę, jej opiekuna i członków. Teraz możesz przyznać grupie bonusy lub przekazać środki do dyspozycji jej opiekunowi.

Profil firmowy – Zarządzanie – Nagrody i bonusy

Jakie są rodzaje bonusów na platformie?

Możesz wybrać bonus spośród następujących:

Zwykły – gdy go przydzielisz pracownikowi, koszt po stronie firmy i jednocześnie przychód po stronie pracownika powstanie wówczas, gdy pracownik opłaci tymi środkami wybraną przez siebie usługę. Do tego momentu, pracodawca pozostaje właścicielem pieniędzy i może nimi dysponować wg swojego uznania.

ZFŚS – gdy chcesz przyznać pracownikowi środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Bonus posiada zabezpieczenie – pracownik może go wydać jedynie na oferty zgodne z ustawą o ZFŚS, czyli oferty kulturalne i sportowe.

Nagroda – to nagroda, którą zdecydowałeś się przyznać pracownikowi. Z chwilą przyznania mu tych środków, jedynie on może nimi dysponować (w przeciwieństwie do bonusu zwykłego”). Koszt po stronie firmy i jednocześnie przychód po stronie pracownika powstanie w momencie przyznania.

Grupowy – to budżet, który możesz oddać w zarządzanie opiekunowi danej grupy w Nais. W ramach tej kwoty będzie on mógł samodzielnie przyznawać nagrody członkom swojej grupy.

Jak przyznać nagrodę/bonus pracownikowi?

Możesz samodzielnie przyznać nagrodę/bonus pracownikowi w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości. Na Profilu Firmowym znajdziesz zakładkę „Docenianie – Nagrody i Bonusy”. Kliknij w przycisk „Przyznaj”, wskaż nagrodę/rodzaj bonusu (z dostępnej listy), wysokość, a następnie pracownika (lub grupę pracowników), któremu chcesz go przyznać. Nie zapomnij wypełnić pola „informacja do pracownika” – to Twoja wiadomość dla pracownika. Pracownik dostanie powiadomienie mailowe, że dostał od Ciebie nagrodę/bonus, która będzie widoczna także na jego koncie w Nais.

+ zobacz (MAMY TU FILMIK)

Czy można nagradzać jednorazowo?

Nais jest programem bardzo elastycznym. Możesz za jego pomocą nagradzać pracownika tak często jak chcesz – jednorazowo, co miesiąc, co godzinę, Ty decydujesz.

Czy można na platformie obsłużyć środki z budżetu ZFŚS?

Platforma Nais zapewnia bezpieczną i zgodną z ustawą oraz regulaminem firmy obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Bonusy ZFŚS posiadają zabezpieczenie – pracownicy mogą je wydać jedynie na oferty zgodne z ustawą o ZFŚS, czyli oferty kulturalne i sportowe. System nie pozwoli na wydanie tych środków na jakiekolwiek inne oferty, niezgodne z ustawą.

Czy pracownik może dopłacić swoje środki?

Każdy użytkownik Nais może zapłacić za dowolną ofertę prywatnymi pieniędzmi albo dopłacić je do zakupu kiedy otrzymany od Pracodawcy bonus/nagroda nie wystarczają na wybrany produkt. Może to zrobić w procesie zakupu, korzystając z płatności elektronicznych Blue Media. Może też bez ponoszenia kosztów wpłacić na swoje konto w Nais dowolną sumę i korzystać z niej wygodnie kiedy chce.

Jak przydzielić bonus managerowi zespołu, żeby nagrodził swoich pracowników?

Możesz przydzielić menedżerowi zespołu budżet, którym będzie samodzielnie zarządzał, przyznając nagrody swoim pracownikom i/lub robiąc zakupy w Nais dla całego zespołu. Na Profilu Firmowym znajdziesz zakładkę „Docenianie – Nagrody i Bonusy”. Kliknij w przycisk „Przyznaj” i wybierz „bonus grupowy”. Następnie wybierz z listy grupę, której opiekunowi chcesz go powierzyć. Opiekun grupy będzie widział w zakładce „Rozliczenia i raporty – Rozliczenia grupowe” wysokość przyznanego budżetu oraz jego rozdysponowanie.

Jaka jest minimalna wartość przyznanych środków na bonusy?

Wyłącznie od decyzji pracodawcy zależy wysokość bonusu przyznanego pracownikowi w Nais.

Jak firma ma się rozliczyć z Nais?

Każda wpłata środków do Nais jest udokumentowana notą księgową. W każdym momencie firma może wydać dyspozycję zwrotu na swoje konto bankowe środków zdeponowanych i nie wykorzystanych przez pracowników w Nais Taka wypłata także udokumentowana jest notą księgową.

Kto wystawia pracownikowi PIT za nagrody/bonusy przyznane za pomocą Nais?

Nagrody/bonusy przyznane (i wykorzystane) w Nais są przychodem pracownika i podlegają opłatom podatkowym i ZUS (zgodnie z przepisami prawa). PIT wystawia pracownikowi pracodawca.

Czy można włączyć dotychczasowe benefity istniejące w firmie na platformie Nais?

Nais pozwala zarządzać wszystkimi benefitami w firmie. Możemy opublikować informacje o dowolnych benefitach dostępnych dla pracowników w firmie.

Jak dokonać zakupu oferty dla grupy pracowników?

Może to zrobić pracownik firmy z rolą administrator lub HR lub opiekun grupy w Nais, który otrzymał budżet na takie zakupy w formie bonusu grupowego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Elektroniczny Obieg Dokumentów

Czy firma może zbierać elektronicznie deklaracje ZFŚŚ lub inne dokumenty i zgody za pomocą Nais?

W ramach automatyzacji procesów Nais umożliwia zbieranie deklaracji o wysokości dochodów od pracowników, którzy chcą korzystać ze środków z ZFŚS. Pracodawca może udostępniać pracownikom stosowne dokumenty, formularze, regulaminy obowiązujące w firmie w sekcji “Dokumenty” oraz zbierać oświadczenia i zgody (w tym zgodę na potrącenie z pensji) wtedy, gdy wewnętrzne regulaminy i/lub prawo dopuszcza formę elektroniczną

Jak założyć progi dla grup korzystających z ZFŚS?

Możesz samodzielnie określić progi dla pracowników korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na Profilu Firmowym w górnym menu znajdziesz zakładkę “Zarządzanie – ZFŚS”.

W pierwszej kolejności system poprosi Cię o określenie progów zgodnie z wymaganiami regulaminu. Następnie wgraj do systemu plik PDF z regulaminem ZFŚS oraz dodaj instrukcję wyliczania progu. Jednym kliknięciem zaproś pracowników do złożenia deklaracji.

Czy pracownik może ubiegać się o dofinansowanie np. wypoczynku lub okularów poprzez platformę?

Tak, pracownik może ubiegać się o dofinansowanie dzięki dedykowanemu modułowi ,,Wnioski’’. Odbywa się to poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej. Wniosek jest rozpatrywany przez upoważnione osoby w firmie (członkowie komisji socjalnej) zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS).

Zarządzanie – Rozliczenia i raporty

Czy są dostępne raporty wykorzystania środków z budżetu firmy?

Raport operacyjny, raport wykorzystania środków grupowych oraz na integrację dostępne są na platformie on-line w zakładce „Zarządzanie – Rozliczenia i Raporty”. Każdy z nich możesz pobrać samodzielnie w dowolnym momencie definiując okres, który chcesz objąć raportem i klikając w „pobierz raport”. Dokument w formacie .xls znajdziesz w pobranych dokumentach.

Jak pobrać raport?

Każdy raport dostępny w Nais możesz pobrać samodzielnie. W gónym menu, widocznym dla pracodawcy, wybierz „Zarządzanie”, a następnie „Rozliczenia i raporty”. Wybierz potrzebne rozliczenie lub raport, zdefiniuj okres, który chcesz objąć raportem i kliknij w „pobierz raport”. Dokument w formacie .xls znajdziesz w pobranych dokumentach.

Integracja

Czy firma może zapłacić środkami zgromadzonymi w Nais za wyjście integracyjne?

Tak, firma może opłacić środkami zgromadzonymi w Nais wyjście integracyjne zespołu. Takie wyjście musi zostać zrealizowane u jednego z partnerów Nais. Opłaty może dokonać osoba, której został powierzony bonus grupowy, czyli budżet, którym może dysponować w imieniu firmy. W Nais potwierdzeniem zakupu będzie dołączona przez Partnera do rozliczenia faktura.

Jak przyznać środki na Integrację?

Możesz przyznać środki na Integrację dowolnej grupie pracowników. Jeżeli jeszcze nie masz w Nais utworzonych żadnych grup, najpierw załóż grupę. Następnie wybierz z menu górnego zakładkę „Integracja” i „Dodaj integrację”. Wybierz konto, z którego chcesz przeznaczyć środki i wpisz kwotę.

Zostaniesz poproszony o wpisanie kilku słów informacji do opiekuna grupy. Jeszcze tylko wybierz grupę lub kilka grup, którym przyznajesz środki i gotowe.

Komu można przyznać środki na Integrację?

Możesz przyznać środki na integrację dowolnej grupie pracowników stworzonej w Nais.

Jakie oferty można kupić ze środków na Integrację?

Ze środków integracyjnych możesz wybrać oferty z kategorii „Integracja zespołu”, którą znajdziesz w górnym menu w Katalogu ofert.

Skąd opiekun grupy będzie wiedział, że jego zespół otrzymał środki na Integrację?

Opiekun otrzyma maila z informacją o przyznaniu środków na integrację, a po zalogowaniu do Nais zobaczy, że w menu górnym pojawiło się „Konto integracyjne”, na którym szybko sprawdzi kwotę środków przyznanych jego grupie.

Czy środki przyznane na Integrację mogą zostać wycofane?

Pracodawca może wycofać niewykorzystane środki z Nais w dowolnym momencie.

Czy muszę być opiekunem grupy, żeby otrzymać środki na Integrację?

Tak, żeby otrzymać środki na Integrację musisz być opiekunem grupy, ponieważ środki są przyznawane dla konkretnego zespołu, a nie poszczególnym osobom.

W jaki sposób mam poinformować członków mojego zespołu o Integracji? Czy mogę to zrobić przez Nais?

Informację o środkach na Integrację otrzymuje za pośrednictwem Nais opiekun grupy, na którego koncie pojawiły się środki. To w jego gestii jest poinformowanie o tym zespołu i wybór odpowiedniej oferty.

Kudos

Czym jest kudos?

Słowo Kudos pochodzi ze starożytnej Grecji, gdzie było używane do wyrażenia uznania lub pochwały.

Kategorie są stałe czy można je dowolnie konfigurować?

Kategorie kudosowe pracodawca może konfigurować dowolnie, dostosowując je w Nais do wewnętrznych potrzeb organizacji.

Za co można przyznać kudosa?

Kudosy można przyznać zarówno za duże osiągnięcia, ale też drobne, codzienne wysiłki. Można je przyznawać w dostępnych kategoriach.

Kto i komu może przyznać kudosa?

Kudosa może przyznać każdy każdemu w danej firmie: pracownik pracownikowi, pracownik managerowi, manager pracownikowi, manager managerowi

Jak przyznać kudosa?

Zobacz na filmie:

Czy kudos wiąże się z nagrodą pieniężną?

Może, ale nie musi. W Nais funkcja kudosy i nagrody to niezależne narzędzia motywowania zespołów. Korzystając z jednych i drugich, managerowie zyskują na efekcie synergii.

Czy kudosy można dodatkowo stylizować zgodnie z np. brandbookiem?

Poza konfiguracją kategorii, kudosy mogą zawierać drobne elementy graficzne (np. desenie firmowe) w swoim prawym dolnym rogu.

Pracownik

Na jakich urządzeniach można korzystać z Nais?

Nais dostępny jest na każdym urządzeniu poprzez stronę www albo aplikację na telefonie.

Jak założyć konto?

Pracownicy otrzymują zaproszenie do Nais od swojego pracodawcy. Jeśli pracodawca dodał Cię do listy pracowników, powinieneś otrzymać maila z zaproszeniem od dziendobry@nais.pl. Podczas aktywacji konta ustawisz swoje hasło do Nais.

Jak zresetować hasło do Nais?

Hasło zresetujesz pod adresem https://app.nais.pl/user/password/reset. Pamiętaj, że możesz je zresetować tylko na maila i telefon przypisane do Twojego konta w Nais.

Kiedy bonus został przyznany?

Bonus został przyznany, jeśli pracodawca go skonfigurował i przedpłacił w Nais. Dowiesz się o tym z e-maila, który otrzymasz z Nais. Zobaczysz go także na swoim koncie w Nais.

Jak wykorzystać środki przyznane przez pracodawcę?

Środki przyznane przez pracodawcę możesz wykorzystać na zakupy w ramach Nais. Wybierz dowolną ofertę z Katalogu ofert. W procesie zakupu system pobierze stosowną kwotę z Twojego konta w Nais. Masz za mało środków? Możesz wygodnie dopłacić różnicę, korzystając z płatności elektronicznych.

Czy można dopłacić własne środki?

Możesz w dowolnym momencie dopłacić prywatnymi środkami do zakupów na platformie Nais, korzystając z płatności elektronicznych. Nie pobieramy opłaty za korzystanie z płatności online.

Jak skorzystać z bonusu?

To łatwe, robisz zakupy w Katalogu Ofert w Nais, opłacasz je, wykorzystując środki otrzymane od pracodawcy w formie bonusów. System pobiera odpowiednią kwotę z Twojego konta w Nais.

Co pracownik może wybrać na platformie?

Możesz wybrać dowolną ofertę dostępną w Nais w Katalogu ofert. Jeśli jednak otrzymasz bonus z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, możesz wydać go tylko na oferty, na zakup których pozwalają przepisy prawa w Polsce i regulamin ZFŚS obowiązujący w Twojej firmie. Każda taka oferta jest w Nais oznaczona jako oferta ZFŚS.

Czy pracownik może kupić coś dla swojej rodziny lub przyjaciół w Nais?

Możesz dzielić się tym, co kupisz w Nais z kimkolwiek chcesz.

Czy można komuś zrobić prezent korzystając z ofert w Nais?

Każdą ofertę, którą kupisz w Nais, możesz przekazać w prezencie innej osobie z Twojej firmy, która także korzysta z Nais. Podczas zakupu “kup jako prezent” . Nais poprosi Cię o wskazanie nazwiska lub e-maila osoby, która ma być obdarowana. Zrobione! Odbiorca zostanie o tym poinformowany e-mailem. Będzie też widział prezent w zakładce “Prezenty otrzymane” w Nais.

Co to takiego zrzutka?

Każdy użytkownik może zorganizować w Nais wspólnie z kolegami i koleżankami z firmy zrzutkę, np. z okazji urodzin, imienin, narodzin dziecka, czy po prostu zamówić wspólnie pizzę do biura. Zrzutka polega na zaproszeniu wybranych osób do akcji i określeniu kwoty na uczestnika lub pełnej kwoty zrzutki. Uczestnicy dobrowolnie dołączają do zrzutki, przelewając na nią pieniądze z konta w Nais. Za zebrane środki organizator kupuje ofertę w Nais i przekazuje obdarowywanej osobie jako prezent w Nais.

Jak przyznać kudosa jako pracownik?

Aby przyznać Kudosa, zaloguj się na swoje konto w Nais i wejdź w zakładkę Kudosy. Przycisk „Wyślij Kudosa” otwiera okno, w którym należy określić wymagane przez system informacje. Pamiętaj, że Nais to też aplikacja na telefon. Ściągnij i miej ją zawsze przy sobie.

Czym są kudosy prywatne i publiczne?

Kudosy prywatne są widoczne tylko dla nadawcy i odbiorcy/odbiorców Kudosów, natomiast  Kudosy publiczne widoczne są dla wszystkich pracowników danej organizacji zarejestrowanych na platformie Nais.

Partner

Nais oferuje ekskluzywny, zamknięty rynek, na którym nasi wybrani partnerzy mogą dotrzeć do nowej bazy klientów z bezpośrednimi i dopasowanymi ofertami.

Co oferuje Nais partnerom?
 • Ekskluzywną platformę zamkniętego kanału docierającą do kilkudziesięciu tysięcy osób zlokalizowanych w największych miastach Polski, którzy są pracownikami wiodących pracodawców.
 • Nową grupę klientów i dodatkową pulę pieniędzy wspieraną przez fundusz świadczeń pracodawców
 • Widoczną obecność marki tylko wśród znanych brandów.
 • Dedykowaną promocję oferty Partnera poprzez newslettery i Social Media.
 • Łatwy model oparty wyłącznie na prowizji od sprzedaży.
 • Prosty i przejrzysty system, który minimalizuje potrzebę Partnera do administrowania.

Nowoczesny dostęp mobilny z natywnymi aplikacjami iOS i Android. 

Jak pracujemy z partnerami?
 • Podpisujemy umowę partnerską.
 • Zakładamy bezpłatne konto partnerskie, dzięki któremu na bieżąco może on śledzić rozwój platformy, porównywać oferty udostępniane użytkownikom. Wreszcie każdy nasz partner może bezpłatnie korzystać z Nais, nagradzając swoich pracowników i współpracowników.
 • Tworzymy dedykowane strony produktów na podstawie otrzymanych materiałów. 
 • Generujemy raport sprzedaży cyfrowej na początku każdego miesiąca kalendarzowego, włącznie z informacjami rozliczeniowymi.
 • Ograniczamy koszty Partnera tylko do prowizji od sprzedaży.
 • Promujemy strony produktów Partnera.
Jak zgłosić ciekawą dla mnie ofertę lub Partnera?

Możesz to zrobić poprzez formatkę na naszej stronie www lub pisząc na adres: dziendobry@nais.pl