bool(false)

Old Privacy policy

Tekst polityki prywatności obowiązującej do 1.01.2019 r.

Zasady podstawowe.

Przykładamy ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności wszystkich osób korzystających z naszych usług. Aplikacja Nais ma charakter zamknięty. Oprogramowanie Usługodawcy przeznaczone jest dla (i) Użytkowników w celu skorzystania z oferty Partnerów Usługodawcy w ramach Programu, (ii) Partnerów w celu potwierdzania uprawnień Użytkowników do zakupu usług lub towarów od Partnerów oraz (iii) Pracodawców w celu zgłaszania Użytkowników oraz administrowania częścią ich uprawnień w ramach funkcjonalności Aplikacji.
Strona internetowa Nais (www.nais.pl lub inna wykorzystywana przez Viamobile Sp. z o.o. dla Aplikacji Nais) ma zadanie informować naszych obecnych i potencjalnych Użytkowników, Partnerów oraz Pracodawców (Klientów) o zaletach i możliwościach Aplikacji Nais i uczestniczenia w Programie Nais.

Informacje które zbieramy mogą być wykorzystywane przez Viamobile lub naszych Partnerów na potrzeby administrowania Aplikacją, zarządzania uprawnieniami i ofertami w Programie jak również na potrzeby naszych Partnerów by umożliwić im zaoferowanie Użytkownikom i Pracodawcom jak najlepszej oferty i poprawne przeprowadzenie procesu jej sprzedaży, w tym weryfikacji uprawnień naszych Użytkowników do skorzystania z oferty Partnerów. Część naszych kontaktów z użyciem danych Użytkowników i Partnerów dotyczyć będzie komunikacji marketingowej. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wszelkie dane przekazane nam za pośrednictwem Aplikacji Nais, w szczególności w celu świadczenia usługi dostępu do Aplikacji („Usługa”). Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem Usługi, w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień naszych w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w treści niniejszego dokumentu, posiadają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Usługi („Regulamin”).

Przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji Nais w zakresie niezbędnym do prawidłowej identyfikacji Użytkownika Aplikacji Nais jest Viamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Placu Europejskim 3 (00-844 Warszawa). Viamobile przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności Viamobile, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. Viamobile przetwarza zebrane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) oraz w zgodzie z Polityką Prywatności, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych udostępnionych Viamobile w ramach. Aplikacji Nais przez Pracodawcę jest Pracodawca do momentu aktywacji konta Użytkownika przez Pracownika. Od momentu aktywacji konta Użytkownika Aplikacji Nais przez Pracownika Pracodawca pozostaje pozostałych danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji Nais w kontekście danych Pracownika. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Aplikacji Nais jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia określonych danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części lub wszystkich funkcji Aplikacji Nais. Viamobile jest uprawniona do powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Aplikacji Nais (obsługa płatności elektronicznych, hosting Aplikacji Nais), przy czym w żadnym przypadku podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystywania powierzonych danych w innych celach niż wskazane przez Viamobile.

Dlaczego zmieniliśmy regulamin i politykę prywatności? Sprawdź tutaj.