bool(false)

Dotychczasowe polityki prywatności

Tekst polityki prywatności obowiązującej do 1.01.2019 r.

Informacje podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności wszystkich osób korzystających z naszych usług.

Aplikacja Nais ma charakter zamknięty. Oprogramowanie Usługodawcy przeznaczone jest dla (i) Użytkowników w celu skorzystania z oferty Partnerów Usługodawcy w ramach Programu, (ii) Partnerów w celu potwierdzania uprawnień Użytkowników do zakupu usług lub towarów od Partnerów oraz (iii) Pracodawców w celu zgłaszania Użytkowników oraz administrowania częścią ich uprawnień w ramach funkcjonalności Aplikacji.

Strona internetowa Nais (www.nais.pl lub inna wykorzystywana przez Viamobile Sp. z o.o. dla Aplikacji Nais) ma zadanie poinformować naszych obecnych i potencjalnych Użytkowników, Partnerów oraz Pracodawców (Klientów) o zaletach i możliwościach Aplikacji Nais i uczestniczenia w Programie Nais.

Informacje, które zbieramy mogą być wykorzystywane przez Viamobile Sp z o.o. lub naszych Partnerów na potrzeby administrowania Aplikacją, zarządzania uprawnieniami i ofertami w Programie jak również na potrzeby naszych Partnerów by umożliwić im zaoferowanie Użytkownikom i Pracodawcom jak najlepszej oferty i poprawne przeprowadzenie procesu jej sprzedaży, w tym weryfikacji uprawnień naszych Użytkowników do skorzystania z oferty Partnerów. Część naszych kontaktów z użyciem danych Użytkowników i Partnerów dotyczyć będzie komunikacji marketingowej.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wszelkie dane przekazane nam za pośrednictwem Aplikacji Nais, w szczególności w celu świadczenia usługi dostępu do Aplikacji i uczestnictwa w Programie („Usługa”).

Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem Usługi, w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawnień naszych w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w treści niniejszego dokumentu, posiadają znaczenie nadane im w treści Ogólnych Warunków Użytkowania (“OWU”).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Viamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 00-844), Plac Europejski 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 9066, posiadającą NIP 1131917828, Regon 012979635, kapitał zakładowy w wysokości 620.650,00 zł lub pod każdymi aktualnymi danymi spółki zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na wskazany wyżej adres naszej siedziby, wysyłając email na adres dziendobry@nais.pl,, wysyłając nam wiadomość za pomocą funkcji czatu dostępnej na naszych stronach lub poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie https://www.nais.pl/contact/.

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk. Możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych przesyłając email na adres iod@nais.pllub przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres naszego biura:

Viamobile Sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

Informacje o celach przetwarzania danych osobowych

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją usługi opisanej w OWU. Przede wszystkim potrzebujemy danych osobowych do prawidłowej identyfikacji naszych Użytkowników oraz do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi i funkcjonowania Programu.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane także w celach, związanych z przekazywaniem naszym Użytkownikom informacji o funkcjonowaniu Usługi, nowych produktach i usługach dostępnych w ramach oferty naszych Partnerów, a także w związku z zapewnieniem komunikacji między Pracodawcą a Pracownikiem.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Użytkownicy Platformy Nais.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych Użytkowników, których jesteśmy Administratorem Danych, są pozyskiwane przez nas w bezpośrednio w procesie zakładania Konta Użytkownika. Oprócz tego możemy przetwarzać Twoje dane na zlecenie Twojego Pracodawcy, zanim założysz konto Użytkownika. Dane te przetwarzamy głównie przy wykorzystaniu systemów informatycznych w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe, które nam przekazujesz bezpośrednio.

Dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem Danych, pozyskujemy od Ciebie bezpośrednio w procesie zakładania konta. Zawierają one przede wszystkim imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego a także adres email. W przypadku dokonywania przez Ciebie płatności lub w związku z zakupem określonych produktów i usług możesz zostać poproszony o podanie większej ilości danych – ale tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

Te dane Tworzą indywidualny zestaw danych, Profil Użytkownika Platformy Nais, których Administratorem Danych jest Viamobile Sp. z o.o.

Dane osobowe, które uzyskujemy pośrednio – od Twojego Pracodawcy.

Dane osobowe dotyczące naszych Użytkowników możemy także pozyskiwać od Pracodawców. Dane te są umieszczane w systemie informatycznym Aplikacji przez Użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia nadane przez Pracodawcę. Dane te są przetwarzane w celu zaproszenia Pracowników do Programu oraz służą Pracodawcy do bieżącej pracy w Aplikacji.

Te dane tworzą indywidualny zestaw danych, Profil Pracownika Firmy, których Administratorem Danych jest Pracodawca.

Pracodawca, w tym zakresie, w odniesieniu do tych danych, powierza ich przetwarzanie Viamobile Sp. z o.o.

Zgodnie z zasadami ochrony prywatności naszych Użytkowników informujemy, że Pracodawca nie ma dostępu do danych Profilu Użytkownika Aplikacji. Pracodawca nie otrzymuje też żadnych szczegółowych informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie odbiorców danych.

Dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji.

W trakcie korzystania z Aplikacji pozyskujemy również dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę lub Twoje urządzenie z którego korzystasz łącząc się z siecią Internet. Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania z Aplikacji i służą nam do monitorowania poprawności działania systemu, ulepszania zastosowanych rozwiązań czy dopasowywania treści i ofert produktów i usług. Informacje te mogą dotyczyć adresu IP Twojego połączenia z siecią Internet, typu przeglądarki WWW, typu systemu operacyjnego.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Użytkownicy Aplikacji Nais.

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, w stosunku do których Administratorem Danych jest Viamobile Sp. z o.o. przetwarzane są przede wszystkim w związku ze świadczeniem Usługi. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest realizacja umowy, której zawarcie następuje w momencie akceptacji OWU.

Dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane po zakończeniu świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dochodzenia lub ochrony przed ew. dochodzeniem roszczeń.

Dane osobowe, w stosunku do których Viamobile Sp. z o.o. jest Podmiotem Przetwarzającym, tj. podmiotem, któremu Pracodawca jako Administrator Danych, powierzył przetwarzanie danych osobowych, przetwarzane są na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Użytkownicy Platformy Nais.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Użytkownicy Platformy Nais.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane przede wszystkim naszym Partnerom, dostawcom usług i produktów z których zdecydujesz się skorzystać, wyłącznie w przypadkach, kiedy będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji usługi oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników uzyskują również nasi Pracownicy, wyłącznie w celu i w zakresie jaki jest niezbędnych do prawidłowej obsługi naszych Użytkowników.

W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usługi lub zapewnieniem jej prawidłowego świadczenia. Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione naszemu Inspektorowi Ochrony Danych, w sytuacjach kiedy będzie to niezbędne do realizacji zadań Inspektora przewidzianych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych.

Twoje dane osobowe, ani szczegółowa informacja o tym z jakich usług, czy produktów korzystasz nie jest udostępniana Twojemu Pracodawcy. Twój Pracodawca otrzymuje jedynie informacje statystyczne i analityczne (jakościowe) dotyczące wykorzystanych przez Pracowników środków. Informacje te nie ujawniają z jakich usług, czy z jakich produktów w systemie skorzystał konkretny Pracownik.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Użytkownicy Platformy Nais.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych

Zapewniamy wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby nasi Użytkownicy mogli bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw na nasz adres e-maildziendobry@nais.pl.

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoja tożsamość.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych

Zapewniamy wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby nasi Użytkownicy mogli bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw na nasz adres e-mail dziendobry@nais.pl.

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoja tożsamość.

Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zapewnimy Ci możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest między innymi marketing produktów i usług własnych. W takim przypadku umożliwiamy Ci również możliwość cofnięcia zgody na takie działanie lub wyrażenie sprzeciwu co do takiego działania.

Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji, może jednak uniemożliwić Tobie dalsze korzystanie z Usługi w określony sposób lub określonej części funkcji dostępnych w Aplikacji.

Prawo dostępu do danych osobowych.

Masz prawo dostępu do udostępnionych nam danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą Aplikacji udostępniając Ci na bieżąco informacje jakie nam dostarczyłeś – jakie aktualnie posiadamy.

Możesz również otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty.

W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Ciebie opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaniesz poinformowany przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą Aplikacji umożliwiając Ci zmianę swoich danych osobowych. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie dokonać odpowiedniej korekty danych, ich uzupełnienia lub usunięcia.

Prawo do usunięcia danych osobowych.

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych osobowych może skutkować usunięciem Konta Użytkownika Programu w Aplikacji.

Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofasz zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dalszego ich przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez Viamobile Sp. z o.o. obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem.

Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

 • jeżeli kwestionujesz poprawność podanych danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych;
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
 • dane osobowe jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • wnosisz sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególna sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego sprzeciwu do do przetwarzania Twoich danych.

Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – np. marketingu produktów i usług własnych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego dostawcy usług. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa i wobec braku standardów związanych z przenoszeniem danych nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego żądania. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami możesz natomiast otrzymać od nas kopię dostarczonych danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Szanujemy Twoja prywatność i gwarantujemy Ci możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych (iod@nais.pl) lub bezpośrednio z naszym zespołem (dziendobry@nais.pl).

Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych.

Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednia informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

Informacje o obowiązku podania danych osobowych.

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi. Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne. Za każdym razem, kiedy podanie dodatkowych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji określonego celu, otrzymasz odpowiednią informację.

Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Aplikacja jest systemem informatycznym w którym zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany. Przetwarzanie to nie jest jednak połączone z procesem profilowania w sposób, który mógłby powodować dla Użytkownika negatywne skutki prawne, finansowe lub inne.

Informacje o profilowaniu.

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi. Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne. Za każdym razem, kiedy podanie dodatkowych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji określonego celu, otrzymasz odpowiednią informację.

Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Informacje o przekazywaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nasza podstawowa infrastruktura informatyczna zlokalizowana jest na terenie Polski.

Jednakże ze względów technologocznych, w uzasadnionych przypadkach, możemy wykorzystywać usługi wspierające funkcjonowanie Aplikacji i Programu lub działanie naszej firmy oferowane przez dostawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Użytkownicy Platformy Nais.

Zasady zmiany i aktualizacji.

Stosownie do potrzeb i obowiązujących nas zasad ochrony prywatności możemy w dowolnym momencie zmieniać, uzupełniać i dostosowywać Politykę Prywatności.

O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach WWW, a w przypadku istotnych zmian dodatkowo możemy także wysłać odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail lub wysłać wiadomość w Koncie Użytkownika.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikom zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania oraz przepisami prawa.

Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25/05/2018 roku.

Klauzula informacyjna. Użytkownicy Platformy Nais

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Viamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 00-844), Plac Europejski 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 9066, posiadającą NIP 1131917828, Regon 012979635, kapitał zakładowy w wysokości 306.200,00 zł lub pod każdymi aktualnymi danymi spółki zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Wyznaczonym przez Viamobile Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w następujący sposób:
– przesyłając email na adres iod@nais.pl lub
– przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres:

Viamobile Sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
1 Realizacja zadań zmierzających do zawarcia umowy. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono działania zmierzające do zawarcia umowy.
2 Realizacja umowy. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono umowę.
3 Prowadzenie dokumentacji księgowo‑podatkowej. Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków. 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono umowę.
4 Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące działalności właściciela Aplikacji. Okres utrzymywania bieżących relacji np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji.
5 Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących prawa do obrony lub dochodzenia w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przez okres, w którym mogą przysługiwać stronom prowadzonej konwersacji roszczenia cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń).
6 Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących dbania o jakości i wizerunek przedsiębiorcy. 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono realizację umowy.
7 Marketing usług własnych. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom Viamobile Sp. z o.o.;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Viamobile Sp. z o.o. w tym usługi zapewniające prawidłową realizację umowy – takie jak: usługi hostingowe, analityczne, marketingowe realizowane na stronach WWW;
 • dostawcom produktów i usług;

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Viamobile Sp. z o.o.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Viamobile Sp. z o.o.;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Realizacja wskazanych praw może podlegać ograniczeniu na zasadach wskazanych w przepisach prawa.

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do realizacji świadczenia Usługi oraz udzielania odpowiedzi na zapytania lub inne zgłoszenia.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
Dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu przepisów o ochronie danych.

W wyniku przetwarzania danych osobowych może dochodzić do profilowania, którego realizacja będzie przebiegała w zakresie i na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

Informacje o przekazaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski w ograniczonym zakresie (adres e-mail, numer telefonu komórkowego), tylko i wyłącznie w celu realizacji obsługi powiadomień SMS oraz powiadomień e-mail – także w celu realizacji komunikacji marketingowej.

Dane osobowe przekazywane są wyłącznie do podmiotów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Gwarancje o których mowa zostały zabezpieczone odpowiednimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Główna infrastruktura technologiczna Platformy Nais, w tym główna baza danych Platformy Nais zlokalizowana jest w Polsce.

Data aktualizacji: 25/05/2018 r.

Dlaczego zmieniliśmy regulamin i politykę prywatności? Sprawdź tutaj.