bool(false)

Blog

Pracujemy nad zmianami i będziemy gotowi z nowymi przepisami przed wejściem w życie rozporządzenia, czyli przed 25 maja 2018 roku.W Nais od początku publikacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

Siłownia, kino, opieka medyczna to klasyka pozapłacowych sposobów motywowania pracowników. Klasyka, która niestety działa coraz rzadziej. Co czwarty pracownik nie korzysta z benefitów, nawet jeśli pomniejszają one jego pensję. Na szczęście sytuację da się uratować